Instalacje powietrzne

W Polsce prawdopodobnie wszystkie istniejące instalacje powietrzne zasilane są przy użyciu sprężarek, gdzie gazem nadzorującym prace instalacji jest sprężone powietrza. Jednak sprężone powietrze składa się z tlenu oraz wilgoci powodując korozję. Ponadto często przyczyną przyspieszającą korozję jest źle zaprojektowana lub wykonana instalacja m.in brak prawidłowych spadków rurociągów oraz mała ilość zaworów odwadniających instalacje po przeprowadzonych próbach lub w przypadku uruchomienia zaworu kontrolno-alarmowego. Doskonałym gazem pełniącym rolę gazu nadzorującego jest azot. Gaz ten jest dobrze udokumentowanym  inhibitorem korozji i z powodzeniem został wdrożony oraz jest wykorzystywany m.in. w branży farmaceutycznej, petrochemicznej lub transporcie morskim.

Generator azotu

Korozja wewnętrzna rur tryskaczowych jest jednym z głównych problemów, przed którymi stoi branża ochrony przeciwpożarowej. Prowadzi to do kosztownych i rozległych napraw rur, które mogą spowodować zamknięcie lub opóźnienie produkcji w zakładzie produkcyjnym, zmniejszenie powierzchni użytkowej w garażach i magazynach oraz wymuszenie relokacji najemców lub pacjentów w warunkach mieszkalnych i szpitalnych.

Określenie instalacji tryskaczowej suchej / powietrznej jest w pewnym sensie sprzeczne, ponieważ podczas odbiorów instalacji tryskaczowej / hydrantowej oraz w trakcie eksploatacji (regularne testy / fałszywe alarmy ZKA ) do instalacji wtłaczana jest woda. Niewielka ilość wody i wilgoć zawsze pozostanie w rurociągach i stanowi doskonałe środowisko do rozwoju bakterii mikrobiologicznej.

Generator N2 Blast zapobiega temu problemowi poprzez wtłoczenie do instalacji 98 % azotu. Zastosowanie N2 Blast znacznie wydłuża żywotność instalacji, zapobiega wyciekom z rurociągów i problemem zatkanych tryskaczy, co przekłada się na zmniejszenie kosztów napraw instalacji oraz podnosi bezpieczeństwo obiektu.

Zalety generatora azotu N2 Blast

  • energooszczędna technologia PSA
  • aprobata FM
  • zakres pojemności instalacji do 85 000 litrów
  • zabezpieczyć możemy nawet instalację 10 litrów zakres FPS500 to od 1 do 1570 m^3