Instalacje wodne

Powszechne przekonanie, iż całe rurociągi instalacji przeciwpożarowych wypełnione są wodą jest błędne, ponieważ dużą część stanowi powietrze. Nie wyeliminowanie nagromadzonego powietrza po napełnieniu instalacji wodą, będzie sprzyjało pojawieniu się środowiska korozyjnego, a tym samym w nie długim czasie problemu z wyciekami. Dodatkowo zapowietrzona instalacja jest bardzo często przyczyną fałszywych alarmów pożarowych.

  • Czyszczenie instalacji i zabezpieczenie jej inhibitorami korozji

Olej i zanieczyszczenia działają jako źródło składników odżywczych dla bakterii związanych z MIC, które mogą spowodować znaczne uszkodzenie instalacji tryskaczowej. Chemiczny środek czyszczący zostanie wstrzyknięty do instalacji tryskaczowej w celu usunięcia oleju, szlamu i zanieczyszczeń biologicznych. Środek czyszczący jest używany tylko podczas wstępnego procesu czyszczenia.

Instalacja sprzętu:
Stały automatyczny system wtrysku środka chemicznego zostanie zainstalowany przy zaworze kontrolno-alarmowym. System wtrysku chemicznego pozostanie na miejscu i będzie używany do wtryskiwania wszystkich produktów chemicznych do instalacji tryskaczowej. Wszystkie produkty chemiczne są wtryskiwane do kolektora za zaworem zwrotnym.
Obróbka wszystkich instalacji tryskaczowych jest wykonywana przez wykonawcę tryskaczy przeciwpożarowych poprzez wstrzyknięcie do systemu inhibitorów korozji i bakterii, zgodnie z NFPA 13, wydanie 2016, punkt 24.1.5.
Testy miareczkowania zostaną przeprowadzone we wszystkich punktach drenażu, aby upewnić się, że inhibitor jest obecny w systemie (-ach) i w odpowiednim stężeniu.
System wtrysku chemicznego został zaprojektowany specjalnie do instalacji tryskaczowych. Woda o określonych stężeniach produktu (-ów) uzdatniania wpływa do pionu instalacji tryskaczowej, a gdy się napełnia, ciśnienie wzrasta, a przepływ maleje. Przepływ zatrzymuje się, gdy pion jest pełny.
Inhibitor pozostaje w instalacji tryskaczowej, zapewniając długotrwałą ochronę przed wszelką korozją wewnętrzną.

Zawór odpowietrzający FIG.9701

Zawór w sposób ciągły odprowadza powietrze z systemu, wypuszczając małe ilości powietrza, zanim pojawią się duże kieszenie powietrzne. W wielu instalacjach stałe nagromadzenie powietrza w rurociągu (brak zaworów do odpowietrzania) powoduje powolne zmniejszanie się przepustowości a nawet mechaniczne uszkodzenia rurociągu będące skutkiem znacznych skoków ciśnienia spowodowanych sprężaniem i rozprężaniem uwięzionego powietrza. Innym niekorzystnym zjawiskiem jest szybkość postępowania procesu korozji rurociągów wykonanych ze stali.