Firma NORMBUD z siedzibą w Warszawie, działająca od 1998 roku specjalizuje się w dostawach materiałów i urządzeń do instalacji WOD – KAN na terenie całego kraju. Jesteśmy liderem w sprzedaży armatury dla przeciwpożarowych systemów tryskaczowych, kanalizacyjnych i wodociągowych.

Oferujemy dostawy produktów producentów zagranicznych i krajowych, wspieramy naszych dostawców w działaniach marketingowych i projektowych.

 W naszej ofercie handlowej w ciągłej sprzedaży oferujemy produkty takich producentów jak:
– Systemy żeliwnych bezkielichowych rur i kształtek wraz z połączeniami SML, TML, MLK, MLetc, MLB, VML.
– System podciśnieniowy z żeliwa bezkielichowego.
– Kształtki wodociągowe oraz armatura.
– Przeciwpożarowe instalacje tryskaczowe wodno–pianowe( tryskacze, zawory kontrolno-alarmowe, wodne i powietrzne, zawory wzbudzające, przepustnice, dzwony alarmowe, system złączek i kształtek rowkowanych ).
– Armatura dla instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz ochrony przeciwpożarowej (zasuwy, przepustnice, hydranty zewnętrzne).
– Separatory substancji ropopochodnych, tłuszczu i skrobi, przydomowe oczyszczalnie ścieków, przepompownie.
– Hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe.
– Żeliwo kanalizacyjne (włazy, wpusty mostowe, rury i kształtki kielichowe).
– Odwodnienia liniowe, separatory, wpusty, przepompownie.
– Reduktory ciśnienia, zawory upustowe dla instalacji hydrantowych i p.poż.
– Kształtki elektrooporowe.
– Systemy zamocowań rurociągów.
– Pompy i szafy sterujące przeciwpożarowe, zestawy hydroforowe.
– Pompy obiegowe.