Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oświadczamy:

§ 1

Administratorem danych osobowych jest Normbud Surosz Spółka komandytowa, KRS:0000433098, NIP:9522121339, BDO:0000433098, adres: ul. Cieślewskich 25L, 03-017 Warszawa, tel. 22 7611012, email: biuro[at]normbud.pl;

§ 2

Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania łączącej strony umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), celach księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celach analitycznych (dobór usług do potrzeb klienta), marketingowych (oferowanie produktów i usług Normbud) co jest prawnie uzasadnionym interesem Normbud (art. 6 ust. 1 lit f RODO) oraz ewentualnego dochodzenia uprawnień wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit f RODO);

§ 3

Odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Normbud (współpracownicy, pomioty świadczące usługi doradcze, księgowe, prawne, podwykonawcy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne);

§ 4

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

§ 5

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania – przez okres przedawnienia roszczeń wobec Normbud;

§ 6

Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

§ 7

Każdy ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochronny Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;

§ 8

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi to jednocześnie warunek zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania umowy, co skutkować może rozwiązaniem umowy.


Skontaktuj się z nami!

Nie znalazłeś informacji których szukałeś?

Odezwij się do nas, a my postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości!

Biuro obsługi klienta

(22) 761-10-12