Dział serwisu zajmuje się wszelkiego rodzaju pracami remontowo-konserwacyjnymi instalacji przeciwpożarowych i wodno-kanalizacyjnych. Modernizacją i wymianą urządzeń.

W ramach swojej działalności wykonuje:

  • przeglądy okresowe
  • pomiary wydajności pomp
  • pomiary elektryczne
  • pomiary wydajności hydrantów
  • legalizacje gaśnic
  • serwis i testy urządzeń dozujących FireDos (autoryzacja producenta)
  • montaż, podłączenie i regulacje napędów elektrycznych i pneumatycznych
  • serwis armatury wodno-kanalizacyjnej
  • serwis urządzeń przeciwpożarowych
  • remonty silników i pomp elektrycznych oraz diesla

Wybrane realizacje:

Obiekt: Danet techniczne:
Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA w Warszawie  
Zakres: Serwis armatury
Zleceniodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
Realizacja: od 2013r
Budynek Biurowy WARSAW FINANCIAL CENTER w Warszawie  przy ul. Emilii Plater
Zakres: Wymiana i remont stanowisk kontrolno-alarmowych
Realizacja: 04.2012r.
Budynek LOT Catering w Warszawie  przy ul. Żwirki i Wigury
Zakres: Remont pompowni tryskaczowej
Zleceniodawca: LOT Catering
Realizacja: 01-02.2011r.
STADION NARODOWY w Warszawie  
Zakres: Wykonanie pomiarów elektrycznych, wydajności pomp i
uruchomienie pompowni
Zleceniodawca: Imtech Polska
Realizacja: 09.2011r.
Oczyszczalnia Ścieków CZAJKA w Warszawie  
Zakres: Serwis armatury
Zleceniodawca: AVK Armadan Sp. z o.o.
Realizacja od 2009r.
Centrum Nauki KOPERNIK w Warszawie  przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
Zakres: Konserwacja instalacji tryskaczowej (przeglądy półroczne, kwartalne, roczne), badanie
wydajności hydrantów i gaśnic
Zleceniodawca : WARBUD Vinci Facilites Sp. z o.o.
Realizacja od 2011r.
Zakład Produkcyjny Marflex w Karczewie  ul. Przemysłowa
Zakres: Konserwacja instalacji tryskaczowej i agregatu pompowego z silnikiem wysokoprężnym
(przegląd: kwartalny, półroczny, roczny)
Zleceniodawca: Marflex-M.J.Majllis Poland sp. z o.o.
Realizacja od 2007r.