Systemy przeciwpożarowe

Posiadając wiedze i doświadczenie jesteśmy w stanie zaproponować najlepsze właściwe rozwiązania i kompletny produkt.
Począwszy od projektu, przez wykonanie instalacji i późniejszy jej serwis oraz konserwacje. Nasz sukces zawdzięczamy zaangażowaniu naszych pracowników oraz inwestowaniu w ich szkolenia.

INSTALACJE PRZECIWPOŻAROWE

  • PROJEKTWANIE
  • WYKONAWSTWO
  • SERWIS

Wykonujemy kompletne instalacje, przeciwpożarowe –  pompownie/automatykę/sterownie/monitoring, sieci, tryskacze, hydranty i inst. wodno-pianowe.
Instalacje zgodnie z wytycznymi: VdS, FM Global, normami amerykanskimi (NFPA),europejskimi (EN) oraz polskimi (PN).

Pozostałe parametry, szczegółowe informacje dostępne są u naszych Przedstawicieli  lub w biurze.