Centrala monitorująca model NORMFIRE ASS A-01

Centrala monitorująca jest urządzeniem wykorzystywanym do kontroli urządzeń lub zespołów urządzeń, linii produkcyjnych, dostępu do pomieszczeń oraz w wielu innych zastosowaniach.
Budowa modułowa pozwala na praktycznie dowolną ilość podłączonych linii (kanałów dozorujących).

Galeria:

Opis

Dane techniczne:

Znamionowe napięcie: 230 VAC (24V opcja)
Częstotliwość zasilania f: 50Hz
Prąd bezpiecznika: 6A
Napięcie sterujące urządzeń wewnętrznych: U ster. 24V DC
Napięcie wyjściowe urządzenia zewnętrznego: 24V DC
Obciążalność styków do podłączeń instalacji zewnętrznej: 7A 230V
Obciążalność styków linii dozorowej: 24V 2A
Temperatura pracy: 0°C / + 40
Opóźnienie przełączania: < 2s
Stopień ochrony: ≥ IP51
Materiał: obudowa – stalowa malowana proszkowo, kolor szary,
montaż naścienny lub na konstrukcji
Waga: od 27 kg (w zależności wyposażenia i wielkości obudowy)
Podtrzymanie napięcia: 24V DC (≥ 2 godziny)
Ilość linii dozorowych: karty modułowe do 10 kanałów
(maksymalna ilość kart modułowych ograniczona rozmiarami obudowy i płyty czołowej)
Listwa przyłączeniowa: 1.5mm² maksymalnie
Parametry linii dozorowych:
– przeniesienie sygnału zadziałania, awarii na przekaźnik NO, NC (styki bezpotencjałowe)
– zabezpieczenie przeciwzwarciowe
– kontrola ciągłości linii
– kontrola zadziałania
– kontrola zasilania
– wyjście LED sygnalizacji optycznej na tablicy czołowej
– kontrolki stanu pracy każdego kanału z sygnalizacją optyczną LED

 

Budowa:

Zastosowanie:

Centrala monitorująca jest urządzeniem wykorzystywanym do kontroli urządzeń lub zespołów urządzeń, linii produkcyjnych, dostępu do pomieszczeń oraz w wielu innych zastosowaniach.
Budowa modułowa pozwala na praktycznie dowolną ilość podłączonych linii (kanałów dozorujących).
Centrala synoptyczna zbiera tzw. sygnały techniczne z podłączonych urządzeń, monitoruje stan instalacji oraz pomieszczeń. Ułatwia codzienną obsługę i nadzór nad budynkiem lub instalacją. Może pełnić funkcję podcentrali w większym systemie, do którego jest przesyłany sygnał zbiorczy. W instalacjach stałych urządzeń gaśniczych najczęściej montowana jest w pomieszczeniu pompowni. Urządzenie jest wyposażona w tablicę czołową z sygnalizacją świetlną (diody LED). Sygnalizacja taka wraz z opisem i schematem właściwym dla danej instalacji pozwala łatwiej określić, które urządzenie pracuje niewłaściwie oraz szybko je zlokalizować. Tablica czołowa wykonywana jest indywidulanie dla każdej realizacji. Przy dużej ilości podłączonych urządzeń płyta czołowa oraz układ sterowania i zasilanie mogą być wykonane, jako oddzielne (rozdzielone) elementy. Linie dozorowe mogą współpracować z wyłącznikami krańcowymi. Standardowym wyposażeniem centrali jest układ podtrzymania napięcia. W przypadku awarii układu ładowania akumulatorów lub awarii samych akumulatorów (opcja) następuje sygnalizacja na wyjściu bezpotencjałowym. Urządzenie może być wyposażone w sygnalizację dźwiękową, która uruchamia się w przypadku awarii (np.: brak zasilania). Układy elektryczne (karty modułowe na 10 kanałów) można łączyć ze sobą. Istnieje możliwość tworzenia grup zbiorczych sygnałów (przykład: wszystkie zasuwy na ssaniu – 1 grupa, zasuwy na tłoczeniu – 2 grupa, itp.). Zaletą centrali jest czytelność przekazywanych informacji wyświetlanych w postaci schematu synoptycznego. Centrala może być wykorzystana do monitorowania stanów, ale również sterowania np.: elektrozaworami lub zaworami z elektrycznym wyzwoleniem. Urządzenie nie może być wykorzystywane do sterowania urządzeniami w instalacjach przeciwpożarowych.

Certyfikaty i dopuszczenia należy konsultować z działem technicznym.


Pobierz: