Komora opóźniająca model C-1

Stacja kontrolno-alarmowa powietrzna wraz z niezbędnym osprzętem (orurowanie), jest hydraulicznie sterowanym zaworem różnicowym, odcinającym źródło zasilania wody (część nawodniona instalacji) od części powietrznej instalacji tryskaczowej. Stosowana w strefach zagrożonych przemarzaniem.

 

Certyfikat:

     *

 

Galeria:

 

Opis

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 17,2 bar (250 psi)
Testowane fabrycznie przy ciśnieniu: 34,5 bar (500psi)
Przyłącza: wlot 1/2” NPT, wylot 3/4” NPT
Pojemność: ok. 4 l
Korpus: żeliwo sferoidalne 65-45-12
Tuleja: żeliwo szare UNS-F12102
Powłoka: nanoszona elektrostatycznie czarna farba wg. specyfikacji SPF02 W01

 

Wymiary:

Przykładowy montaż na stanowisku kontrolnoalarmowym:

 

 

Zastosowanie:

Po otwarciu klapy zaworu kontrolno-alarmowego, woda płynie przez orurowanie alarmowe do wlotu komory opóźniającej. Komora zaczyna się wypełniać oraz jednocześnie odwadniać przez kryzę spustową. Podczas długotrwałego przepływu wody, komora opóźniająca wypełnia się szybciej niż jest odwadniania. Woda pod ciśnieniem wypełnia komorę opóźniającą oraz aktywuje wodny dzwon alarmowy i alarmowy łącznik ciśnienia. Drobne przepływy wody, które nie wypełnią komory przy jej jednoczesnym odwadnianiu, nie aktywują urządzeń alarmowych. W systemach narażonych na duże przepływy wody niezwiązane z działaniem systemu, można stosować dwie komory opóźniające minimalizujące ryzyko wystąpienia fałszywych alarmów.
Zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym.

 


Pobierz: