Przepływomierz międzykołnierzowy model SMB

Przepływomierz typ SMB jest urządzeniem zaprojektowanym do pomiaru przepływu cieczy, wykorzystującym specjalnie przygotowaną zwężkę oraz różnicę ciśnień przepływającego przez tę zwężkę medium. Ciśnienie różnicowe jest proporcjonalne do kwadratu objętości przepływu przez rurę. Powstałe ciśnienie różnicowe jest pokazywane na zegarze urządzenia jako przepływ objętościowy. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie niezaburzonego przepływu przed i za urządzeniem pomiarowym oraz właściwą średnicę i długości odcinków rurociągu przed (10x DN) i za urządzeniem (5x DN), zgodnie z dokumentacją produktu.
Dostępne są również w formie gotowych do montażu modułów testowo – pomiarowych wyposażonych w wymaganą armaturę regulacyjną, zegar do pomiaru ciśnienia oraz opcjonalny zawór odpowietrzający i bypass zapewniający swobodny odpływ przez armaturę testową.

 

Certyfikaty:

 

 

 

Galeria:

Opis

Dane techniczne:

Dostępne średnice: DN80 – DN250
Przyłącze: międzykołnierzowe (zabudowa 40 mm + po 2 mm uszczelnienie)
Ciśnienie robocze: 16 bar (232 psi)
Medium: woda
Dokładność pomiaru: 2,5% FS
Montaż: poziomy lub pionowy
Materiał: korpus i tablica zegara – aluminium,
zawory i złącza – mosiądz niklowany,
uszczelnienie – NBR,
pokrywa zegara – pleksiglas,
złącza – stal 1.4308

 

Budowa:

1. zasuwa
2. kształtka wlotowa uspokojenia przepływu (długość zależna od średnicy – minimum 10 x DN)
3. urządzenie pomiarowe (przepływomierz)
4. kształtka wylotowa uspokojenia przepływu (długość zależna od średnicy – minimum 5 x DN)
5. manometr 100 mm – zakres 0 – 16 bar (0 – 230 psi)
6. zawór odcinający

 

Wymiary:

Zastosowanie:

Przepływomierz typ SMB jest urządzeniem zaprojektowanym do pomiaru przepływu cieczy, wykorzystującym specjalnie przygotowaną zwężkę oraz różnicę ciśnień przepływającego przez tę zwężkę medium. Ciśnienie różnicowe jest proporcjonalne do kwadratu objętości przepływu przez rurę. Powstałe ciśnienie różnicowe jest pokazywane na zegarze urządzenia jako przepływ objętościowy. Należy zwrócić uwagę na zapewnienie niezaburzonego przepływu przed i za urządzeniem pomiarowym oraz właściwą średnicę i długości odcinków rurociągu przed (10x DN) i za urządzeniem (5x DN), zgodnie z dokumentacją produktu.
Dostępne są również w formie gotowych do montażu modułów testowo – pomiarowych wyposażonych w wymaganą armaturę regulacyjną, zegar do pomiaru ciśnienia oraz opcjonalny zawór odpowietrzający i bypass zapewniający swobodny odpływ przez armaturę testową.
Zgodnie z wytycznymi PN-EN12845 oraz CEA 4001, na instalacji powinno być zainstalowane, co najmniej jedno urządzenie do pomiaru wydajności, umożliwiające sprawdzenie każdego elementu zasilania woda. Powinno być tak dobrane, by móc zmierzyć przepływ nie mniejszy niż 1,2 krotność maksymalnego dopuszczalnego dla pompy a prędkość przepływu przez odcinek pomiarowy nie powinna przekraczać 6 m/s.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Pobierz: