Przyłącze straży pożarnej (zbieracz)

Przyłącze strażackie (zbieracz) umożliwia zasilenia instalacji wodą przez straż pożarną. Pompownia powinna być wyposażona w przyłącze strażackie o średnicy DN100, zakończone dwiema nasadami do węży strażackich. Na przyłączu takim powinna być zainstalowana odpowiednia armatura odcinająco-zwrotna. Zbieracz jest wyposażony w zawór zwrotny klapowy, pozwalający na samoczynne odcięcie jednego z dopływów w przypadku znacznej różnicy ciśnień zasilania.
Dostępne również w postaci gotowych modułów z zamontowaną armaturą odcinająco-zwrotną i układem umożliwiającym odwodnienie.

Certyfikaty:

 

Opis

Dane techniczne:

Przyłącza:
– nasady wejściowe 2x 75 mm.
– nasada wyjściowa, obrotowa 1x 110 mm

Materiały:
– odlewy aluminiowe ze stopu AK11-AlSi11
– mosiądz MO 58
– uszczelki – guma, tektura impregnowana

Szczelność: 2 MPa

Zastosowanie:

 


Pobierz: