Sprężarki tłokowe olejowe model MK/model A

Sprężarki powietrza są przeznaczone do stosowania w suchych instalacjach przeciwpożarowych, instalacjach wzbudzających oraz zalewowych. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji tryskaczowej oraz zachowanie stanu równowagi pomiędzy sekcją wodną a powietrzną, realizowane przez stanowiska kontrolno-alarmowe.

 

Opis

Dane techniczne:

 

Zastosowanie:

Sprężarki powietrza są przeznaczone do stosowania w suchych instalacjach przeciwpożarowych, instalacjach wzbudzających oraz zalewowych. Zadaniem urządzenia jest utrzymanie stałego ciśnienia w instalacji tryskaczowej oraz zachowanie stanu równowagi pomiędzy sekcją wodną a powietrzną, realizowane przez stanowiska kontrolno-alarmowe. Ciśnienie w instalacji winno być ustawione zgodnie z instrukcją dołączoną do stanowisk kontrolno-alarmowych lub musi być większe o 1,4 bar (20 psi) od ciśnienia otwarcia zaworu powietrznego, obliczonego z uwzględnieniem najwyższego roboczego ciśnienia wody, które może wystąpić podczas normalnej eksploatacji. Urządzenia są wyposażone w zawór bezpieczeństwa, reduktor oraz wskaźnik ciśnienia. Zalecamy stosowanie automatycznego układu dozowania powietrza do stanowiska kontrolno-alarmowego (patrz karta) oraz układu odwadniającego sprężarkę (patrz karta).
Uwaga. W przypadku montażu automatycznego układu dozowania powietrza, wartość ciśnienia ustawiona na regulatorze ciśnienia dostarczanym ze sprężarką, powinna być wyższa od wartości ciśnienia ustawionego na regulatorze D-2.

 


Pobierz: