Systemy dozujące do stałych instalacji gaśniczych

Z przyjemnością informujemy, że urządzenia dozujące FireDos®
posiadają już certyfikat CNBOP.

W chwili obecnej jest to jedyne urządzenie dozujące gaśnicze środki pianotwórcze, które posiada certyfikaty wszystkich najważniejszych instytucji zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Na lądzie i morzu.

Poniżej przedstawiamy jedną z najnowszych instalacji z zastosowaniem jednostki FireDos. Poniżej model FD8000/1-PP-S z linią powrotną.

Galeria:

Opis

Z przyjemnością informujemy, że urządzenia dozujące FireDos®
posiadają już certyfikat CNBOP.

W chwili obecnej jest to jedyne urządzenie dozujące gaśnicze środki pianotwórcze, które posiada certyfikaty wszystkich najważniejszych instytucji zajmujących się zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej. Na lądzie i morzu.

Poniżej przedstawiamy jedną z najnowszych instalacji z zastosowaniem jednostki FireDos. Poniżej model FD8000/1-PP-S z linią powrotną.

 

Dane techniczne:

 

Silniki wodne systemu dozującego FireDos® dostępne są w jedenastu wielkościach.
Silniki wodne pracujące na zasadzie ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka:

FD 130 (zakres natężenia przepływu wody gaśniczej 10-130 l/min)
FD 200 (zakres natężenia przepływu wody gaśniczej 20-200 l/min)

Silniki wodne pracujące na zasadzie ruchu obrotowego:

 

(*) UWAGA: Minimalne natężenie przepływu oraz natężenie przepływu wody gaśniczej, przy którym uzyskuje się znamionowy stopień domieszania, zależą od typu urządzenia oraz stopnia domieszania. Podane w tabeli wartości dotyczą systemów dozujących FireDos® o maksymalnym stopniu domieszania między 1% a 3%.

Nastawiane stężenie domieszania: 1%; 3%; 6%
Inne możliwe stężenia: 03%; 0,5%; 2%; 5%
Stopniowo przestawne stężenia: np. z 3% na 1% – na zapytanie
Ciśnienie: PN16 – inne na zapytanie

 

Zastosowanie:

Systemy dozujące FireDos® dla stałych instalacji gaśniczych, znajdują zastosowanie w instalacjach dla ochrony budynków, zakładów przemysłowych i fabryk. Są oferowane w różnych wariantach, dla wszelkich znanych typów instalacji gaśniczych – tryskaczowych, zraszaczowych oraz pianowych.
Za pomocą systemów dozujących FireDos® dozuje się wszelkie znane środki gaśnicze, a jako zbiornik zapasu wystarcza bezciśnieniowy zbiornik atmosferyczny, który można łatwo uzupełniać i opróżniać, nawet w trakcie procesu gaszenia. Dzięki temu możliwa jest w każdej chwili wymiana dozowanego środka gaśniczego.
W praktyce, z wykorzystaniem dozowników FireDos® stosuje się następujące środki gaśnicze:

 • środek pianotwórczy tworzący powłokę wodną (AFFF)
 • środek pianotwórczy tworzący powłokę wodną dla cieczy polarnych (AFFF-AR)
 • koncentrat środka pianotwórczego klasy A i wielozakresowego (MBS)
 • koncentrat środka pianotwórczego tworzący powłokę proteinową i fluorową (FFFP)
 • żelotwórcze środki gaśnicze
 • retardery
 • chemiczne środki gaśnicze

Działanie:

Systemy dozujące różne rodzaje koncentratów środków gaśniczych FireDos® służą do wytwarzania premiksu (woda gaśnicza z koncentratem środka gaśniczego) , a także do mieszania środków zwilżających, żelotwórczych oraz innych środków gaśniczych. Pozwalają one na ustawienie stałego stosunku procentowego wody gaśniczej do środka gaśniczego, niezależnie od zmian ciśnienia, długości przewodów, lepkości środków gaśniczych, czy natężenia przepływu wody. Istnieje również możliwość jego regulacji.

 

System składa się z sześciu podstawowych komponentów:

 • Silnika wodnego
 • Pompy nurnikowej
 • Sprzęgła mechanicznego
 • Ramy mocującej
 • Odpowietrzenia
 • Układu przewodów rurowych

 

Do uruchomienia silnika wykorzystywany jest jedynie strumień wody gaśniczej przepływający przez silnik wodny zainstalowany bezpośrednio w linii, dzięki czemu nie powstają żadne straty. Moment obrotowy silnika jest proporcjonalny do natężenia przepływu wody gaśniczej.
Znajdujący się wewnątrz silnika wodnego układ mechaniczny, wykorzystuje powstające różnice ciśnienia, przekształcając je na ruch posuwisto-zwrotny albo obrotowy. Silnik wodny (1) jest połączony z pompą nurnikową (2) za pomocą sprzęgła mechanicznego (3), dzięki czemu obydwa urządzenia charakteryzuje ten sam moment obrotowy. Im większe natężenie przepływu, tym więcej środka gaśniczego zostanie domieszane i odwrotnie. Nastawiony stosunek procentowy wody do środka gaśniczego pozostaje przy tym stały.
Istnieje możliwość przełączenia z trybu mieszania na tryb płukania poprzez przestawienie zaworu kulowego (4). Woda gaśnicza dzięki nadciśnieniu, zostaje skierowana przez pompę nurnikową, a proces mieszania zostaje wyłączony.
Inny zawór kulowy (5) przy zastosowaniu opcji linii powrotnej, pozwala na ustalenie realnego stosunku procentowego premiksu dla celów testowych, bez konieczności jego generowania, oraz pozorowanie pracy układu. Zastosowanie zaworu nadmiarowego umożliwia dodatkowo dozowanie z uwzględnieniem oporów hydraulicznych systemu.

Wszystkie komponenty systemu są montowane w zakładzie FireDos® i testowane pod kątem niezawodności i szczelności. Gotowy zestaw podłącza się bezpośrednio do instalacji i nie wymaga on dodatkowego kalibrowania.

 

Możliwe położenia
zbiornika środka gaśniczego

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika środka gaśniczego z króćcem przy dnie, zbiornik środka gaśniczego i system dozujący FireDos® znajdują się w przybliżeniu na jednakowym poziomie.
a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c² – [ ρ * g * ΔH geo]
b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c²

 

 

 

Możliwe położenia
zbiornika środka gaśniczego

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika środka gaśniczego z króćcem przy dnie i z wanną zalewową środka pianotwórczego, system dozujący FireDos® znajduje się wyżej niż dno zbiornika.

a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c² – [ ρ * g * ΔH geo2]
b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c² + [ ρ * g * ΔH geo1]

Możliwe położenia
zbiornika środka gaśniczego

System dozujący FireDos® zasysa ze zbiornika o podwójnej ściance lub z ciasno przylegającą wanną zlewową środka pianotwórczego przez rurę wznośną i zawór stopowy.

a. zbiornik pełny – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c² – [ ρ * g * ΔH geo2]
b. zbiornik pusty – wydajność ssania FireDos® > [L/di * λ *Σζ] * ρ/2 * c² + [ ρ * g * ΔH geo1]

 

 

Rysunki przedstawiają urządzenie FD8000-09S1 DN250 PN16 z linią powrotną.

 

 

Certyfikaty:

 


Pobierz: