Wskaźnik przepływu model VSR/VSREU

Alarmowe czujniki (wskaźniki) przepływu stosowane są do monitorowania stanu instalacji przeciwpożarowych. Uruchomienie wskaźnika powinno następować po wykryciu natężenia przepływu, które jest równe natężeniu przepływu przez jeden lub więcej tryskaczy zamontowanych w danej strefie. Ugina ono elastyczną łopatkę, która zwiera styki. Ruch trzpienia uruchamia pneumatyczne urządzenie opóźniające, które zapobiega fałszywym alarmom.

 

Certyfikaty:

 

 

Galeria:

 

Opis

Dane techniczne:

Dostępne średnice: DN 50 – DN 200
Maksymalne ciśnienie:
31 bar (450 psi) – UL
16 bar (232 psi) – VdS
Maksymalny przepływ: 5,5 m/s
Czułość przepływu:
15 – 38 l/min (4–10 gpm) – UL
30 – 57 l/min (8–15 gpm) – VdS
Spadek ciśnienia:
0.2 bar (3 psi) max. przy 5 m/s (DN50-100)
0.007 bar (1 psi) max. przy 5 m/s (DN150-200)
Styki przyłączeniowe podwójne:
10,1A przy 125/250V AC (prąd zmienny)
2,0A przy 30V DC (prąd stały)
Stopień ochrony: IP 54 (uzależnione od zastosowanych przyłączy kablowych)
Przyłącza kablowe: 2x 1/2”
Temperatura otoczenia: +1,0°C…+68°C (4,5°C…+49°C zgodnie z UL)
Montaż: na rurociągach poziomych lub pionowych (należy uwzględnić niezaburzone odcinki rurociągu przed i za urządzeniem)
Materiał: pokrywa-staliwo pokryte emalią w kolorze czerwonym, korpus aluminium, pręt mocujący-stal ocynkowana, łopatka-polipropylen
Uwagi: pokrywa zabezpieczona dwoma śrubami o niestandardowych końcach (klucz dostarczany razem ze wskaźnikiem)

Wymiary:

 

Schemat:

 

Budowa:

Zastosowanie:

Alarmowe czujniki (wskaźniki) przepływu stosowane są do monitorowania stanu instalacji przeciwpożarowych. Uruchomienie wskaźnika powinno następować po wykryciu natężenia przepływu, które jest równe natężeniu przepływu przez jeden lub więcej tryskaczy zamontowanych w danej strefie. Ugina ono elastyczną łopatkę, która zwiera styki. Ruch trzpienia uruchamia pneumatyczne urządzenie opóźniające, które zapobiega fałszywym alarmom.
Wskaźnik przepływu powinien być zamontowany możliwie blisko za elementem armatury odcinającym daną strefę. Należy pamiętać o armaturze umożliwiającej testowanie wskaźników przepływu (patrz karta) oraz zapewnieniu odwodnieniu tej armatury.
Ponieważ wytyczne NFPA i VdS dotyczące niektórych parametrów wskaźników przepływu (np.: maksymalny czas opóźnienia) są różne, należy uwzględnić je przy projektowaniu lub montażu urządzeń.
Dostępne typy oraz certyfikaty i dopuszczenia należy konsultować z działem technicznym.

UWAGA Nie stosować w instalacjach suchych (powietrznych), zalewowych (deluge) lub w systemach wstępnie sterowanych (pre-action).


Pobierz: