Zawór hydrantu 25

Zawór hydrantu 25 wraz przewodem tłocznym 25 i prądownicą jest podstawowym wyposażeniem hydrantów wewnętrznych. Wyjściowa nasada jest przewidziana do połączenia z wężem tłocznym 25.