Zwrot towaru

1. Dokonując zwrotu towaru Klient dla przyśpieszenia procedury powinien przesłać na adres email: biuro[at]normbud.pl oświadczenie o odstąpieniu od umowy i woli zwrotu towaru, w którym poda: dane nabywcy, numer zamówienia, dane identyfikacyjne faktury VAT, dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość), nazwę i ilość towarów, które są zwracane, numer konta bankowego, na który Klient chce aby został dokonany zwrot ceny zakupu zwróconego towaru.

2. Klient wraz z przesłaniem zwracanego towaru do siedziby Normbud Sp. z o.o.  zobowiązany jest przesłać pisemne oświadczenie zawierające dane powyżej wskazane, które uprzednio wysłał drogą e-mailową. Wzór oświadczenia mogą Państwo pobrać na dole strony.

3. Klient zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki zwracanego produktu.

4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym zgodnie z art. 27 ust. z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r, poz. 827). Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania. Dokonując zwrotu towaru Klient powinien zwrócić go wraz z oryginalnym opakowaniem producenta, a także instrukcjami oraz wszelką inną dokumentacją załączoną do produktu.

5. Produkty  i wyroby  mogą być zwracane wyłącznie z powodu wady jakościowej lub niewłaściwego ich wydania zgodnie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

6. Klient zobowiązany jest do odesłania towaru niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego zakupu (poprzez wysłanie informacji email zgodnie z danymi jak w pkt. 1) jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

7. Do czasu otrzymania odesłanego towaru, Normbud Sp. z o.o. ma prawo wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia wzajemnego w postaci zwrotu ceny za towar.

8. Zwrot ceny następuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu z zastrzeżeniem warunku wskazanego w pkt. 4.

9. Towar oznaczony na stronach sklepu jako komplet lub zestaw, należy odesłać w całości. Nieskuteczne jest odstąpienie Klienta i odesłanie tylko poszczególnych elementów składających się na komplet lub zestaw.