Stacja wzbudzająca sterowana elektrycznie model E-3/E-1/F-1

Stacje wzbudzające (zalewowe) stosowane są w obszarach dużych zagrożeń pożarowych lub tam, gdzie pożar może się szybko i gwałtownie rozwijać. Wykorzystywane są do schładzania instalacji przemysłowych (taśmociągi, zbiorniki, transformatory itp.) lub zasilania instalacji hydrantowych.

 

Certyfikat:

 

 

Opis

Dane techniczne:

Dostępne średnice:
DN40 – DN200 (model F-1 zabudowa prosta)
DN50 – DN150 (model E-1 zabudowa kątowa)
DN40 (model E-3 zabudowa kątowa)
Przyłącza: kołnierzowe według ANSI B16.10 lub EN1092-2;
gwintowane BSP i NPT;
rowkowane zgodne ANSI/AWWA C606
Maksymalne ciśnienie pracy: 17,4 bar (250 psi)
Zabudowa: wersja kątowa lub prosta
Materiał: zawór główny – korpus, pokrywa, klapa z żeliwa sferoidalnego; uszczelnienie EPDM;
gniazdo – brąz; śruby – stal i stal nierdzewna; osprzęt – orurowanie – stal i stal nierdzewna (opcja),
armatura – brąz i mosiądz

 

Budowa:

 

 

Zastosowanie:

Stacje wzbudzające (zalewowe) stosowane są w obszarach dużych zagrożeń pożarowych lub tam, gdzie pożar może się szybko i gwałtownie rozwijać. Wykorzystywane są do schładzania instalacji przemysłowych (taśmociągi, zbiorniki, transformatory itp.) lub zasilania instalacji hydrantowych. Tryskacze i dysze zraszające służą do rozprowadzenia wody lub tworzą kurtyny wodne. Przy zasilaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej, wymagane jest zamontowanie zaworu redukcji ciśnień (patrz karta), w celu dostosowania ciśnienia wejściowego do maksymalnego ciśnienia pracy dopuszczalnego dla hydrantu. Instalacje zalewowe są aktywowane (wzbudzane) automatycznie przez czujniki wykrywające dym, wysoką temperaturę, wzrost temperatury, promieniowanie, gaz lub ręcznie. Detekcja automatyczna może być realizowane przez systemy elektryczne (najbardziej rozpowszechnione), pneumatyczne, hydrauliczne lub możliwe jest łączenie tych systemów. Zawór główny otwierany jest zawsze na zasadzie hydraulicznej (stosunek różnicy ciśnień komory zalewowej do komory wejściowej), dlatego należy zapewnić dodatnią temperaturę otoczenia w miejscu montażu zaworu. W systemach wzbudzanych elektrycznie należy określić, czy detekcji będą podlegać jedno czy więcej zjawisk pożarowych (np. tylko wzrost temperatury lub temperatura i dym). Uwzględnić trzeba stałe i stabilne zasilanie elektryczne. W szczególnych wypadkach wymagane może być zastosowanie zasilania awaryjnego. W systemach sterowanych elektrycznie, określamy konieczność monitorowania oraz sposób jego realizacji, a także zwracamy uwagę na właściwy dobór czujek dla danego typu zagrożeń.
Przy projektowaniu systemów wzbudzanych, należy wziąć pod uwagę: miejsce zastosowania, rodzaj zagrożenia, wymagane dopuszczenia i aprobaty, wielkość powierzchni chronionej przez jedną sekcję, rodzaj zasilania wodnego, odwodnienie obszaru chronionego, wyłączanie urządzeń przemysłowych znajdujących się w strefie działania sekcji w momencie wzbudzenia, korozyjność środowiska oraz strefy zagrożenia wybuchem i ciecze palne lżejsze od wody.
Dostępne wersje stacji wzbudzających oraz certyfikaty i dopuszczenia należy konsultować z działem technicznym.

 


Pobierz: