Zawór hydrantu 52

Zawór hydrantu 52 wraz przewodem tłocznym 52 i prądownicą jest podstawowym wyposażeniem hydrantów wewnętrznych. Wyjściowa nasada jest przewidziana do połączenia z wężem tłocznym 52.