Zawór upustowy FIG. F1329

Zawór Fig. F1329 jest zaworem upustowym (nadmiarowym) typu sprężynowego. Zawór będzie się otwierać oraz zamykać w bardzo bliskim zakresie ustawionych granicznych wartości ciśnienia. Zawór pozostaje normalnie zamknięty dzięki dociskowi sprężyny, która oddziałuje na dysk zamykający gniazdo zaworu. Jeśli ciśnienie wlotowe przekracza wartość nastawy, dysk zostanie uniesiony z gniazda, umożliwiając przepływ. Gdy ciśnienie sterujące spadnie poniżej nastawy sprężyny, ściśnięta sprężyna wymusi powrót zaworu do pozycji normalnie zamkniętej.

Zawór zapobiega niepożądanemu wzrostowi ciśnienia w instalacji.

 

 

Certyfikaty:

 

Galeria:

Kategoria:

Opis

Dostępne rozmiary: ½”
Przyłącze: gwintowane NPT
Maksymalne ciśnienie: 21,4 bar (310 psi)
Zakres regulacji nastawy ciśnienia: 12,1 – 21,4 bar (175 – 310 psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne

 

Montaż:

Przed zamontowaniem zaworu rurociągi powinny zostać przepłukane w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i cząstek obcych.

Zawór może być montowany w dowolnej pozycji. Zamontować zawór na rurociągu zgodnie ze strzałką umieszczoną na tabliczce lub oznaczeniem na korpusie zaworu. Strzałka powinna być skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu. Zawór posiada regulację, która pozwala ustawić ciśnienie odciążenia w dowolnym punkcie z zakresu, który podany jest w dokumentacji produktu. Regulacja ciśnienia następuje poprzez obrót śruby regulacyjnej w celu zmiany nacisku sprężyny. Obrót śruby regulacyjnej zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie wymagane do otwarcia zaworu. Obrót w kierunku przeciwnym zmniejsza ciśnienie wymagane do otwarcia zaworu. Jeden pełny obrót śruby regulacyjnej powoduje wzrost lub spadek ciśnienia o około 1,7 bar (25 psi). Ciśnienie odciążenia powinno być ustawione o 0,7 bar (10 psi) powyżej normalnego ciśnienia instalacji.

Zawór umożliwia przeprowadzenie wymaganych przez NFPA testów hydrostatycznych bez konieczności demontażu i/lub korkowania wylotu zaworu nadmiarowego.

W przypadku wycieku spowodowanego zanieczyszczeniami należy przepłukać gniazdo zaworu. W tym celu obrócić śrubę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć wartość ciśnienia otwarcia. Jeśli zawór ciągle przecieka może być konieczna wymiana. Po przepłukaniu ponownie ustawić wartość ciśnienia otwarcia.

 

UWAGA

Wizualne linie kalibracji na zaworze służą tylko do przybliżonej regulacji i zawsze należy sprawdzić ustawione ciśnienia za pomocą zamontowanego manometru.

 

Materiały:

Zastosowanie:

Zawór Fig. F1329 jest zaworem upustowym (nadmiarowym) typu sprężynowego. Zawór będzie się otwierać oraz zamykać w bardzo bliskim zakresie ustawionych granicznych wartości ciśnienia. Zawór pozostaje normalnie zamknięty dzięki dociskowi sprężyny, która oddziałuje na dysk zamykający gniazdo zaworu. Jeśli ciśnienie wlotowe przekracza wartość nastawy, dysk zostanie uniesiony z gniazda, umożliwiając przepływ. Gdy ciśnienie sterujące spadnie poniżej nastawy sprężyny, ściśnięta sprężyna wymusi powrót zaworu do pozycji normalnie zamkniętej.

Zawór zapobiega niepożądanemu wzrostowi ciśnienia w instalacji.

Może być zamontowany mokrych (nawodnionych) instalacjach tryskaczowych zapobiegając wzrostowi ciśnienia spowodowanego temperaturą lub skokami ciśnienia, jako zawór chłodzenia pompy tryskaczowej lub zawór bezpieczeństwa montowany za reduktorami ciśnienia.

Zawór posiada regulację nastawy, która umożliwia dostosowanie do różnych instalacji i wartości ciśnień.

Zgodnie z wymaganiami NFPA zawór upustowy powinien być zamontowany na każdej mokrej (nawodniona) instalacji tryskaczowej oraz za zaworami redukcyjnymi.

Zawór nie jest przeznaczony do odprowadzenia pełnej wydajności pompy tryskaczowej.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Pobierz: