Zawory z okładziną szklaną

Zasuwy z okładziną szklaną. Zastosowanie: przemysł  chemiczny, farmaceutyczny, biotechnologiczny,  spożywczy, kosmetyczny.

Do proszków, granulek, żeli i cieczy. Przepustnice posiadają pełną gamę napędów. Wykonane z ze stali najwyższych parametrów, żeliwa sferoidalnego, inne wg wymogów. Armatura spełnia wszystkie standardy wymagane w przemyśle chemicznym.

Parametry i szczegółowe informacje dostępne są u naszych Przedstawicieli  lub w biurze.

Produkty przykładowe: