Spalarnia śmieci w Poznaniu

Spalarnia śmieci w Poznaniu. Najwyższy budynek kotła ma ponad 43 metry wysokości a dwa ruszty, które są umieszczone w piecu ważą 130 ton. Odpady komunalne, które nie podlegają segregacji będą spalane w temperaturze około 1 000 stopni Celsjusza. Bunkier zabezpieczony dwoma działkami zdalnie sterowanymi (Q=1000 l/min. przy 7 barach), zestawem zraszaczy umieszczonych nad ssypnią oraz zraszaczami okiennymi zabezpieczającymi przeszkloną galerię pomieszczenia sterowania i obsługi. Samo pomieszczenie, w którym znajdują się między innymi stanowiska do obsługi suwnic, zabezpieczone jest instalacją gazową. Instalacja wodno-pianowa sterowana zaworem zalewowym z wyzwoleniem elektrycznym i wyposażona w dozownik środka pianotwórczego FireDos FD2500/1-PP-S z 1% domieszaniem.