Wskaźnik pozycji klina zasuwy model F0601-IP z przekładnią (pionowy)

Kolumna umożliwia obsługę zasuw umieszczonych w gruncie lub w inny sposób niedostępnych. Wskazuje kiedy zasuwa znajduje się w pozycji otwartej (OPEN) lub zamkniętej (SHUT).

Certyfikat:

 

 

Galeria:

Kategoria:

Opis

Dane techniczne:

Dostępne rozmiary:
montaż na zasuwach DN350 – DN600 (14” – 24”)
Wykończenie: wewnętrzna i zewnętrzna powłoka epoksydowa nakładana natryskowo (RAL3000)
Wyposażenie dodatkowe: wyłącznik krańcowy przygotowany do monitorowania położenia klina zasuwy (patrz karta)

Wymiary:

 

Budowa:

Montaż:

1. Ściągnąć pokrywę z górnej części kolumny wskaźnika.
2. Przyciąć trzpień na wymaganą długość a dolną rurę wskaźnika wyregulować tak, aby znacznik umieszczony na kolumnie zrównał się z powierzchnią gruntu.
3. Wyregulować ustawienie tabliczek OPEN (otwarta) i SHUT (zamknięta) w zależności od wielkości zasuwy.
4. Założyć ponownie pokrywę na górną część kolumny wskaźnika.

Zastosowanie:

Kolumna umożliwia obsługę zasuw umieszczonych w gruncie lub w inny sposób niedostępnych. Wskazuje kiedy zasuwa znajduje się w pozycji otwartej (OPEN) lub zamkniętej (SHUT). Wewnątrz wskaźnika zabudowana jest przekładnia mechaniczna. Zmiana momentu obrotowego w przekładni w stosunku 2:1. Zmniejsza to siłę potrzebną do otwarcia lub zamknięcia zasuwy. Przekładnia jest całkowicie zamknięta i uszczelniona, co zabezpiecza ją przed korozją. Wskaźnik można zamontować na specjalnie do tego celu przygotowanych zasuwach. Stosowane jako element wyposażenia armatury w instalacjach przeciwpożarowych zgodnych z NFPA/FM.
Klucza do regulacji jest dopasowany do mocowania typu U na korpusie kolumny i może być zabezpieczony (np. kłódką) przed niewłaściwym użyciem lub kradzieżą. Tabliczki z napisami OPEN i SHUT można łatwo ustawić, tak by pasowały do szyby w oknie kolumny.
Wskaźnik umożliwia standardową regulację w zakresie L=876 mm. Jeśli potrzebny jest większy zakres regulacji należy to zaznaczyć przy zamówieniu.

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Pobierz: