Zawór upustowy model FP53L-M1

Zawór FP53L-M1 jest zaworem upustowym (nadmiarowym) typu sprężynowego. Jest przeznaczony do pracy w instalacjach gaśniczych, w systemach tryskaczowych typu mokrego. Zawór zmniejsza nadmierne ciśnienie w instalacji spowodowane temperaturą lub gwałtownym przepływem wody.

 

Certyfikaty:

 

 

Galeria:

 

Kategoria:

Opis

Dostępne rozmiary: 1/2”
Przyłącze: gwintowane NPT (wlot gwint zewnętrzny, wylot wewnętrzny)
Ciśnienie otwarcia*: 20,7 bar (300 psi)
Dostępne nastawy ciśnienia: 12,1 bar (175psi); 15,5 (225); 20,7 (300psi)
Medium: woda oraz inne ciecze obojętne
Materiały: korpus zaworu – brąz; sprężyna – stal nierdzewna

Ciężar: 0,26 kg

 

 

Wymiary:

 

Zastosowanie:

Zawór FP53L-M1 jest zaworem upustowym (nadmiarowym) typu sprężynowego. Jest przeznaczony do pracy w instalacjach gaśniczych, w systemach tryskaczowych typu mokrego. Zawór zmniejsza nadmierne ciśnienie w instalacji spowodowane temperaturą lub gwałtownym przepływem wody. Spełnia wymagania normy NFPA13. Urządzenie zostało zaprojektowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych i nie powinno być używane jako zawór sterujący.
Zawór upustowy jest wyposażony w dwie blokowane dźwignie. Jedna umożliwia jego otwarcie w celu przepłukania gniazda z nagromadzonych zanieczyszczeń (FLUSH) a druga zablokowanie zaworu w pozycji zamkniętej w celu przeprowadzanie testów ciśnieniowych instalacji (HYDRO).

Dostępne wersje oraz zakres certyfikacji należy konsultować z działem technicznym. Konstrukcja i materiały mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Montaż:

Przed zamontowaniem zaworu rurociągi powinny zostać przepłukane w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń i cząstek obcych. Zawór może być zamontowany w pozycji pionowej lub poziomej, zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie. W miejscu łatwo dostępnym w celach konserwacji. Strzałka powinna być skierowana zgodnie z kierunkiem przepływu. Nie wolno przykręcać zaworu trzymając za pokrywę. Zawór należy montować przy użyciu klucza płaskiego wykorzystując do tego specjalną płaską powierzchnię na korpusie.

Zawór dostępny jest z różnymi nastawami ciśnienia. Ciśnienie odciążenia powinno być większe o 0,7 bar (10 psi) od normalnego (statyczne) ciśnienia instalacji.

UWAGA: Normy UL i FM dotyczące ciśnieniowych zaworów upustowych do instalacji tryskaczowych wymagają, aby zawory działały w pewnym zakresie ich wartości znamionowych. Zgodnie z wymaganiami FM zawór upustowy musi się otworzyć przy ciśnieniu nie mniejszym niż 85% wartości jego ciśnienia znamionowego. Norma UL wymaga by zawór otworzył się przy ciśnieniu nie większym niż 105% jego wartości znamionowej. Obie normy wymagają, aby zawory nadmiarowe zamykały się w zakresie procentowym niższym od ciśnienia otwarcia.
Dobierając zawór nadmiarowy należy porównać ciśnienie statyczne instalacji z 90% wartości znamionowej zaworu, aby określić szacunkowe minimalne ciśnienie otwarcia oraz 80% wartości ciśnienia znamionowego dla określenia przybliżonego ciśnienia zamknięcia zaworu.

Uwaga:

Normy UL i FM dotyczące ciśnieniowych zaworów upustowych do instalacji tryskaczowych wymagają, aby zawory działały w pewnym zakresie ich wartości znamionowych. Zgodnie z wymaganiami FM zawór upustowy musi się otworzyć przy ciśnieniu nie mniejszym niż 85% wartości jego ciśnienia znamionowego. Norma UL wymaga by zawór otworzył się przy ciśnieniu nie większym niż 105% jego wartości znamionowej. Obie normy wymagają, aby zawory nadmiarowe zamykały się w zakresie procentowym niższym od ciśnienia otwarcia.

Dobierając zawór nadmiarowy należy porównać ciśnienie statyczne instalacji z 90% wartości znamionowej zaworu, aby określić szacunkowe minimalne ciśnienie otwarcia oraz 80% wartości ciśnienia znamionowego dla określenia przybliżonego ciśnienia zamknięcia zaworu.


Pobierz: